Det rykker at kende sine egne præferencer ...

 

MBTI (Myers-Briggs Typeindikator) / JTI (Jungiansk Type Indeks) er begge testværktøjer, der afdækker den enkeltes præferencer, og derved giver den enkelte en personlig indsigt.

 

Når teambuilding er overskriften, kan testværktøjet være med til at give en fælles referenceramme og forståelse for:

 

- Hvorfor og hvordan den enkelte bidrager til teamet

 

- Hvordan viden om egne og kollegers præferencer kan være med til at optimere såvel teamets arbejde som teamets arbejdsglæde

 

Ring og lad os drøfte et konkret bud på et forløb tilpasset jeres organisation. Telefon 26 20 41 49

 

 

ib@ingerbillund.dk

Telefon 26 20 41 49

Cvr-nr. 55 81 69 56